Prezentare

Clinica MALP SRL MOINESTI este singura unitate privata de pe raza Municipiului Moinesti si a comunelor arondate care asigura asistenta medicala de specialitate (spitaliceasca,  medicina de familia).
Cladirea a fost construita in anul 2005 si a fost conceputa ca un complex functional si arhitectonic, in care isi desfasoara activitatea urmatoarele sectii: Boli cronice, Spitalizare de zi, Cabinet medicina de familie si statie de Hemodializa.
Nivelul profesional este mentinut prin participarea permanenta a medicilor si asistentelor la cursuri de pregatire profesionala continua.

ISO_malp_moinesti

ISO MALP Moinesti

Acreditare

Clinica MALP SRL Moinesti a obtinut certificatul de acreditare in anul 2012, potrivit Legii 95/2006. Acesta este în sine un proces foarte complex ce necesita, stabilirea unor categorii de acreditare a spitalelor, definirea si implementarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare, toate acestea având ca obiectiv final imbunatatirea calitatii serviciilor medicale spitalicesti din România.

MALP SRL Moinesti are in acest moment implementat un sistem de management al calitatii in conformitate cu cerintele ISO  9001:2008 pentru “Activitati de asistenta medicala primara, activitati de asistenta medicala spitaliceasca.”

Modalitati de acces ale pacientului catre spital:

  • cu autoturism- poarta principala
  • pietonal – intrarea principala